Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2195372
Titel Kansenkaarten voor duurzaam benutten Natuurlijk Kapitaal
toon extra info.
B. de Knegt, D.C.J. van der Hoek, C.J. Veerkamp, I. Woltjer, N.G.F.M. van der Aa, E.M.P.M. van Boekel, J.F.H.A. Diederiks, H. Goosen, A. Koekoek, J.P. Lesschen, I.G. Staritsky, F.R. Veeneklaas, F. de Vries & C.M.A. Hendriks
Auteur(s) Knegt, B. de ; Hoek, D.C.J. van der ; Veerkamp, C.J. ; Woltjer, I. ; Aa, N.G.F.M. van der ; Boekel, E.M.P.M. van ; Diederiks, J.F.H.A. ; Goosen, H. ; Koekoek, A. ; Lesschen, J.P. ; Staritsky, I.G. ; Veeneklaas, F.R. ; Vries, F. de ; Hendriks, C.M.A.
Uitgever Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 1 online resource (PDF, 122 pages) illustrations
Titel van reeks WOt-technical report (ISSN 2352-2739 ; 75)
Annotatie(s) Project WOT-011-036.73
Online full text
Trefwoorden (cab) ecosysteemdiensten / natuur / water / drinkwater / hoogwaterbeheersing / landbouw / nederland
Rubrieken Natuurbeheer (algemeen)
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Lokaal uitgevoerde praktijkprojecten die voor het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland zijn uitgevoerd, laten zien dat er kansen zijn voor de wederzijdse versterking van natuur en economie. Dit leidt tot de volgende vragen: welke kansen zijn er om de opgedane kennis binnen de praktijkprojecten op te schalen naar de rest van Nederland? Waar liggen deze kansrijke gebieden? En ten slotte: wat zijn mogelijke maatregelen en relevante stakeholders om deze kansen daadwerkelijk te verzilveren? Om antwoord te krijgen op deze vragen zijn drie praktijkprojecten met behulp van ‘kansenkaarten’ in landelijk perspectief geplaatst. Deze drie praktijkprojecten zijn: Vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Schoon Water en Deltaprogramma.
Toelichting (Engels) Local projects conducted within the framework of the Natural Capital Netherlands (NKN) programmeidentified various opportunities for mutual improvement of natural capital and the economy. In a follow-upstudy we investigated whether the insights gained also apply to other parts of the Netherlands. Which areasoffer the best opportunities? What measures are needed in these areas to actually capitalise on theseopportunities, and who are the relevant stakeholders? To address these questions, the local opportunitiesidentified in the NKN projects were explored at the national level, using ‘opportunity maps’. The three localprojects are: Greening the Common Agricultural Policy, Clean Water and Delta Programme.---Lokaal uitgevoerde praktijkprojecten die voor het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland zijn uitgevoerd,laten zien dat er kansen zijn voor de wederzijdse versterking van natuur en economie. Dit leidt tot devolgende vragen: welke kansen zijn er om de opgedane kennis binnen de praktijkprojecten op te schalennaar de rest van Nederland? Waar liggen deze kansrijke gebieden? En ten slotte: wat zijn mogelijkemaatregelen en relevante stakeholders om deze kansen daadwerkelijk te verzilveren? Om antwoord tekrijgen op deze vragen zijn drie praktijkprojecten met behulp van ‘kansenkaarten’ in landelijk perspectiefgeplaatst. Deze drie praktijkprojecten zijn: Vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, SchoonWater en Deltaprogramma.
Betrokken instanties WOT Natuur & Milieu
WUR
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.