Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2199881
Titel Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021
toon extra info.
auteurs: Meren: W. Altenburg, G. Arts, J.G. Baretta-Bekker, M.S. van den Berg, T. van den Broek, R. Buskens, R. Bijkerk, H.C. Coops, H. van Dam, G. van Ee, C.H.M. Evers, R. Franken, B. Higler, T. Ietswaart, N. Jaarsma, D.J. de Jong, A.M.T. Joosten, M. Klinge, R.A.E. Knoben, J. Kranenbarg, W.M.G.M. van Loon, R. Noordhuis, R. Pot, F. Twisk, P.F.M. Verdonschot, H. Vlek, K. Wolfstein, Rivieren: J.J.G.M. Backx, M. Beers, M.S. van den Berg, T. van den Broek, R. Buskens, A.D. Buijse, H.C. Coops, H. van Dam, G. Duursema, C.H.M. Evers, M. Fagel, T. Ietswaart, M. Klinge, R.A.E. Knoben, J. Kranenbarg, J. de Leeuw, J. van der Molen, R. Noordhuis, R.C. Nijboer, J. Postma, R. Pot, P.F.M. Verdonschot, H. Vlek, T. Vriese, Overgangs- en kustwateren: J.J.G.M. Backx, J.G. Baretta-Bekker, M.S. van den Berg, R. Bijkerk, R. Duijts, J.G. Hartholt, Z. Jager, D. de Jong, M. Klinge, R.A.E. Knoben, J. Kranenbarg, W.M.G.M. van Loon, E.C. Stikvoort, F. Twisk ; redaktie D.T. van der Molen, R. Pot, C.H.M. Evers, F.C.J. van Herpen en L.L.J. van Nieuwerburgh
- Tweede druk (2016)
Auteur(s) Altenburg, W. ; Arts, G. ; Baretta-Bekker, J.G. ; Berg, M.S. van den ; Broek, T. van den ; Buskens, R. ; Bijkerk, R. ; Coops, H.C. ; Dam, H. van ; Ee, G. van ; Evers, C.H.M. ; Franken, R. ; Higler, B. ; Ietswaart, T. ; Jaarsma, N. ; Jong, D.J. de ; Joosten, A.M.T. ; Klinge, M. ; Knoben, R.A.E. ; Kranenbarg, J. ; Loon, W.M.G.M. van ; Noordhuis, R. ; Pot, R. ; Twisk, F. ; Verdonschot, P.F.M. ; Vlek, H. ; Wolfstein, K. ; Backx, J.J.G.M. ; Beers, M. ; Buijse, A.D. ; Duursema, G. ; Fagel, M. ; Leeuw, J. de ; Molen, J. van der ; Nijboer, R.C. ; Postma, J. ; Pot, R. ; Vriese, T. ; Molen, D.T. van der (redaktor) ; Herpen, F.C.J. van (redaktor) ; Nieuwerburgh, L.L.J. van (redaktor)
Uitgever Amersfoort : STOWA
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 1 online resource (PDF, 466 pages) illustrations
Titel van reeks Stowa rapport (2012-31)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In het najaar van 2012 werd een geactualiseerde versie van het document Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2021 vastgesteld. Uit het gebruik van deze maatlatten en het programmeren van de Aquokit Biologie (webservice voor toetsen van ecologische kwaliteit met deze maatlatten ontwikkeld door het InformatieHuis Water) bleek dat er correcties en verduidelijkingen nodig waren om te zorgen voor een juiste en consistente toepassing van de maatlatten. Deze correcties en verduidelijkingen zijn doorgevoerd in deze tweede druk. In bijlage 14 is een overzicht opgenomen van de aanpassingen in de maatlat ten opzichte van de eerst druk.
Betrokken instanties Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek
Rijkswaterstaat RWS
WUR
Royal HaskoningDHV
Koeman en Bijkerk bv : ecologisch onderzoek en advies
Provincie Noord-Holland
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Provincie Fryslan
Witteveen+Bos
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.