Login

Hydrotheek

Record nummer 2213270
Titel Watersysteemrapportage Rijntakken 1990-2015 : ontwikkelingen waterkwaliteit en ecologie
toon extra info.
Bart Reeze, Alphons van Winden, Jaap Postma, Roelf Pot, Jochem Hop, Wendy Liefveld
Auteur(s) Reeze, B. ; Winden, A. van ; Postma, J. ; Pot, R. ; Hop, J. ; Liefveld, W.
Uitgever Harderwijk : Bart Reeze Water & Ecologie
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 136 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is er de opgave tot het verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. De eerste planperiode voor de KRW (2010- 2015) is in 2015 afgerond. Ten behoeve van de planuitwerking voor de komende planperiode is in deze rapportage de ecologische toestand van de Rijntakken (Nederrijn-Lek, IJssel en Bovenrijn-Waal) in beeld gebracht. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de trends van de fysische, chemische en ecologische waterkwaliteit(parameters) en de belangrijkste sturende en verklarende factoren. Daarbij wordt over het algemeen de periode 1990 tot nu beschouwd, omdat rond 1990 de systematische biologische monitoring in de Rijntakken is gestart. De Rijn onderscheidt zich van andere grote Europese rivieren door een vrij stabiel afvoerverloop door het jaar heen en met name door een relatief hoge gemiddelde zomerafvoer. In de afvoerstatistieken zijn geen significante veranderingen zichtbaar. De gemiddelde zomer- en winterafvoeren zijn vrij stabiel. Ook hoog- en laagwatersituaties komen de laatste decennia niet vaker voor dan vroeger. Wel zijn er sinds 2003 nauwelijks nog ‘echte’ hoogwaters (>7.000 m3/s) geweest (alleen in 2011). Dergelijke hoogwatersituaties zijn van belang voor de aanvoer van zand naar de oeverzones (kribvakken en oeverwallen) en het ‘opruimen’ van bezonken slib in nevengeulen en minder dynamische delen van het zomerbed.
Betrokken instanties Rijkswaterstaat RWS
Bureau Waardenburg b.v.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.