Login

Hydrotheek

Record nummer 2221292
Titel Projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken : plan van aanpak fase 2
Uitgever [S.l.] : POV Waddenzeedijken
Jaar van uitgave [ca. 2016]
Pagina's 176 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De Waterwet schrijft voor dat de primaire waterkeringen iedere zes jaar getoetst moeten worden aan de wettelijke normen voor de waterveiligheid. Als de waterkering niet aan de norm voldoet, moeten er verbeteringsmaatregelen worden genomen. In de derde toetsing, die in de periode 2006 tot en met 2011 is uitgevoerd, is een aantal dijkvakken van Dijkring 6 afgekeurd. In totaal voldoet ruim 105 km waterkering langs IJsselmeer, Waddenzee en Dollard niet aan de normen. De verbetermaatregelen die voortvloeien uit de derde toetsing en toekomstige toetsingen zijn/worden opgenomen in het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het HWBP heeft een voortrollend karakter; ieder jaar wordt een nieuwe programmering voor de volgende zes jaar opgesteld. De hoofddoelstelling van het HWBP is om de gedefinieerde projecten niet alleen sober en doelmatig maar ook sneller en goedkoper te realiseren. In het Waddengebied speelt een groot aantal ontwikkelingen. Het ligt daarom voor de hand om voor de versterkingsmaatregelen eerst een aantal zaken voor het gehele gebied te onderzoeken en vast te stellen, om daarna op projectniveau de verkenning te starten. Een projectoverstijgende verkenning (POV) is daarvoor een geschikt middel. Een projectoverstijgende verkenning is een aparte fase die vooraf gaat aan de projectverkenningen.
Betrokken instanties Wetterskip Fryslân
Waterschap Hunze en Aa's
Waterschap Noorderzijlvest
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.