Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2221338
Titel Kansen voor de kwabaal in Gelderland : kwaliteit leefgebieden en geschikte herstelmaatregelen
toon extra info.
Frank Spikmans, Jan Kranenbarg & Arthur de Bruin
Auteur(s) Spikmans, Frank ; Kranenbarg, Jan ; Bruin, Arthur de
Uitgever Nijmegen : Stichting RAVON
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 98 pages) illustrations
Titel van reeks Rapport / RAVON (2017-037)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De kwabaal is een bijzondere vissoort, het is de enige kabeljauwachtige die voorkomt in zoetwater. De soort is sterk achteruitgegaan en is daarom in de nieuwe Natuurwet aangewezen als een beschermde soort. Gelderland is door de aanwezigheid van rivier- en beeksystemen, en de bijbehorende (voormalige) overstromingsvlakten, van relatief groot belang voor de kwabaal in Nederland. Voor de bescherming van leefgebieden en populaties van de kwabaal, is het noodzakelijk om een beter inzicht te krijgen in de huidige verspreiding en de kwaliteit van de mogelijke leefgebieden in Gelderland. Op basis daarvan kunnen beheer- en inrichtingsmaatregelen bepaald worden die voor behoud en uitbreiding van de soort kunnen zorgen. Deze studie heeft zicht daarom gericht op het in beeld brengen van: historische en actuele waarnemingen van de kwabaal, de kwaliteit van (potentiële) leefgebieden en de noodzakelijke maatregelen voor het in stand houden van de populaties. De verspreiding is in beeld gebracht door bestaande gegevens te raadplegen. De kwaliteit van de leefgebieden is beoordeeld op basis van de aanwezigheid van paai- en opgroeihabitat (overstromingsvlaktes) en habitat voor (sub)adulten.
Betrokken instanties Provincie Gelderland
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.