Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2230921
Titel Zesde actieprogramma nitraatrichtlijn : toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Uitgever Utrecht : Commissie MER
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 12 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De Europese Nitraatrichtlijn heeft als doel de waterkwaliteit te beschermen en te verbeteren door te voorkomen dat mest- en meststoffengebruik het grond- en oppervlaktewater verontreinigen en door goede landbouwpraktijken (‘best practices’) te stimuleren. De waterkwaliteit moet voldoende zijn voor bijvoorbeeld drinkwater voor mens en vee, zwem- en recreatiewater en een goed ontwikkeld waterecosysteem. Om aan de doelstellingen van deze richtlijn te voldoen, wordt iedere vier jaar een actieprogramma met het rijksbeleid opgesteld. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Water willen een nieuw actieprogramma (2018-2022) vaststellen. Dit zesde actieprogramma moet voldoende basis bieden om de bestaande toestemming voor afwijking (derogatie) van de gebruiksnorm van 170 kilogram per hectare voor stikstof uit dierlijke mest te behouden. In opdracht van het ministerie is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld waarin de milieueffecten ten opzichte van het vijfde actieprogramma zijn beschreven. De Commissie m.e.r. (hierna: de Commissie) is gevraagd om over het rapport te adviseren. Hieronder volgt haar oordeel op hoofdlijnen.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.