Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2230978
Titel Werkboek Nieuwbouw & Herstructurering
toon extra info.
samenstelling: Lodewijk van Nieuwenhuijze, Adam Hofland, Gepke Heun, Peter Veldt, Astrid Bennink
- Versie 1.0
Auteur(s) Nieuwenhuijze, Lodewijk van (compiler) ; Hofland, Adam (compiler) ; Heun, Gepke (compiler) ; Veldt, Peter (compiler) ; Bennink, Astrid (compiler)
Uitgever Amersfoort : H+N+S
Jaar van uitgave 2012
Pagina's 1 online resource (PDF, 145 pages) illustrations
Annotatie(s) H+N+S project number 1778
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In het interbestuurlijke deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (DPNH) werken gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk samen aan een effectieve aanpak van lokale stedelijke klimaatadaptatie. Dit doen zij met het oog op een goede kwaliteit van de leefomgeving en een goed economisch investeringsklimaat. Daarvoor zijn primair de lokale partijen, overheden, bedrijven en particulieren, zelf verantwoordelijk. Zij kunnen daarvoor de bestaande instrumenten zoals de structuurvisies, bestemmingsplannen, de watertoets en de milieueffectrapportage gebruiken. DPNH ontwikkelt daarom onder meer hulpmiddelen om de complexe lokale opgave zichtbaar en hanteerbaar maken, zodat lokale partijen hun werk goed kunnen doen. Dit werkboek is zo’n hulpmiddel. Het bevat kaarten die een eerste inzicht geven in de lokale opgaven van stedelijke ontwikkeling (wonen en werken) in relatie tot klimaatverandering.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.