Login

Hydrotheek

Record nummer 2231016
Titel artikel Spraakwater: schuldpositie waterschappen vraagt om actie
Auteur(s) Schouffoer, H. ; Cleef, R. van
Tijdschrifttitel Water governance
Deel(Jaar)Nummer (2015)1
Paginering 28 - 31
Online full text
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting In 2008 werd de wereld geconfronteerd met een bankencrisis en de faalbaarheid van ons financiële systeem. Banken vielen om en enkele Europese staten moesten met grote steunpakketten overeind gehouden worden. Om herhaling te voorkomen werden Europese begrotingsnormen aangescherpt (Groei- en Stabiliteitspact, GSP) en aanvullende wet- en regelgeving vastgesteld. Dit heeft in Nederland geleid tot de Wet Houdbare Overheidsfinanciën waarin is geregeld dat (decentrale) overheden het EMU saldo respecteren. In de context van de bezuinigingen van het kabinet Rutte 2 spraken ook de waterschappen met het kabinet af dat zij uitgaven zouden verminderen om daarmee bij te dragen aan het oplossen van de crisis en het verminderen van het overheidstekort. Daar waar er recentelijk veel discussie is over gemeenten en de bekostiging van nieuwe taken van de gemeenten en hun financiële positie, is het relatief stil rondom de financiële positie van de waterschappen. Hans Schouffoer en Robert van Cleef plaatsen kanttekeningen bij de discussie over de schuldenlast en financiële positie van de waterschappen.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.