Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2231065
Titel artikel Spraakwater: bundeling kennis nodig voor vervolgstap gebiedsgericht grondwaterbeheer
Auteur(s) Griensven, E. van ; Paulissen, M. ; Kooiman, S. ; Boer, R.
Tijdschrifttitel Water governance
Deel(Jaar)Nummer (2016)1
Paginering 32 - 34
Online full text
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting Gebiedsgericht grondwaterbeheer is een waardevol instrument uit de Wet bodembescherming. Inzet ervan is geen doel op zich, maar biedt kansen om bodemverontreiniging op integrale wijze op te pakken, om boven- en ondergrondse opgaven te koppelen en om de baten van de bodem duurzaam te benutten. In het licht van de Omgevingswet, de participatiemaatschappij en de Ambtenaar 2.0 wordt ‘de publieke zaak’ steeds meer een co-creatie tussen overheid en samenleving. De overheid is geen alleenheerser, maar moet kunnen verbinden en verleiden. Dat vraagt om een andere manier van werken, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het beschikbaar stellen en behouden van kennis. Naast specifieke kennis van bodem en grondwater, is ook kennis nodig van andere vakgebieden en kennis van integraal werken. Binnen de bodemen grondwatersector is echter ook sprake van bezuinigingen, vergrijzing en minder aanwas vanuit opleidingen. Hierdoor stroomt kennis weg. Echter: behoud en uitbreiding van kennis kán, door aandacht voor kennisuitwisseling. Hierover gaat dit artikel.
Betrokken instanties Brabant Water
Rijkswaterstaat RWS
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.