Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2231102
Titel artikel Op weg naar waterveilige vitale infrastructuur
Auteur(s) Braak, C. ter ; Eijer, M. ; Roovers, G.
Tijdschrifttitel Water governance
Deel(Jaar)Nummer (2016)3
Paginering 12 - 17
Online full text
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting Waterveiligheid en vitale infrastructuur – Met het besluit om uitvoering te geven aan het de Deltabeslissingen – en daarmee aan het Deltaprogramma – heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu een nieuwe impuls gegeven aan de (inrichting van de) waterveiligheid in Nederland. Zeker gezien de klimaatverandering, de groei van de bevolking alsook de aanwezigheid van economisch waardevolle bedrijven en infrastructuur blijft continue aandacht voor en bescherming tegen overstromingen cruciaal. Een belangrijk beleidsspoor hierbij is de Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie. Hierin kijkt het Rijk samen met regionale en lokale overheden naar de wijze waarop (toekomstige) ruimtelijke maatregelen de veiligheid (bij overstromingen) kunnen vergroten. Dit moet ertoe leiden dat uiterlijk in 2050 Nederland waterrobuust is ingericht. Een onderdeel hiervan is het verminderen van de kwetsbaarheid van de zogenaamde vitale infrastructuur. Onder vitale infrastructuur worden producten, diensten en de onderliggende processen verstaan die van essentieel belang zijn voor het dagelijkse leven van de meeste mensen in Nederland. Als deze infrastructuur uitvalt, kan dit grootschalige maatschappelijke ontwrichting veroorzaken.
Betrokken instanties Provincie Overijssel
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.