Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2231115
Titel artikel Dynamiek in het stedelijk waterbeheer
Auteur(s) Henckens, G. ; Bont, V. de ; Palsma, B.
Tijdschrifttitel Water governance
Deel(Jaar)Nummer (2016)4
Paginering 14 - 17
Online full text
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting Het omgaan met neerslag (hemelwater) is verankerd in artikel 3.5 van de Waterwet. Daarin staat dat gemeenten een integrale afweging moeten maken over wat er zal gebeuren met het hemelwater. In feite is de keuze beperkt. Als het (hard) regent kan op sommige plaatsen het water in de bodem worden geïnfiltreerd, of in bakken worden vastgehouden. Op andere plaatsen is afvoeren naar het oppervlaktewater de meest doelmatige optie. Dit laatste maakt de waterbeheerder (vaak het waterschap) belanghebbende. Waterschappen en gemeenten moeten wettelijk daarom zorgdragen voor afstemming van taken en bevoegdheden met het oog op een doelmatig en samenhangend waterbeheer (Waterwet, artikel 3.8). Bij het uitvoeren van maatregelen moeten de kosten en baten van alle betrokken (overheids)partijen worden meegenomen om deze doelmatigheid te bereiken. De beleving van de waarde c.q. baten varieert echter vaak per partij of persoon. Denk bijvoorbeeld aan verschillende visies op het belang van waterkwaliteit. Hierdoor kunnen misverstanden of meningsverschillen ontstaan die afstemming en doelmatigheid in de weg zitten.
Betrokken instanties Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
Royal HaskoningDHV
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.