Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2231123
Titel artikel Spraakwater: buiten de lijntjes kleuren voor klimaatbestendig Nederland
Auteur(s) Gremmen, M.
Tijdschrifttitel Water governance
Deel(Jaar)Nummer (2016)4
Paginering 52 - 53
Online full text
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting Nederland staat voor een flinke uitdaging. Klimaatverandering vraagt om versteviging van ruimtelijke adaptatie. Het Deltaprogramma spreekt van een heuse omslag in denken. Nederland moet in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. Overheden wordt gevraagd ervoor te zorgen dat schade door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt. Ook wordt hen verzocht hier rekening mee te houden bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, bij het opknappen van bestaande bebouwing, en bij het vervangen van rioleringen en wegonderhoud. Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten moet in Nederland een vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke (her)ontwikkelingen worden. Dat is de kern van de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie, recent uitgesproken tijdens Prinsjesdag. Als waterschapsbestuurder wil ik ervoor pleiten om klimaatverandering vooral als kans te zien. Met elkaar, als gezamenlijke overheid. Het is mijn overtuiging dat we alleen in goede samenwerking, verder kijkend dan onze vanzelfsprekende werkdomeinen, Nederland klimaatbestendiger kunnen maken. Het recent opgeleverde waterplein in Tiel is hier een prachtig voorbeeld van.
Betrokken instanties Waterschap Rivierenland
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.