Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2231130
Titel artikel Case study: thermische energie uit oppervlaktewater: een kans en een uitdaging
Auteur(s) Schaik, M. van ; Romijn, R. ; Scholten, B.
Tijdschrifttitel Water governance
Deel(Jaar)Nummer (2017)1
Paginering 19 - 23
Online full text
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting Oppervlaktewater is – naast wind, zon en biomassa – een potentieel belangrijke duurzame energiebron voor Nederland. Uit een verkenning in opdracht van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat1 blijkt dat deze bron kan voorzien in ± 12% van de nationale warmtevraag en 54% van de koudevraag. In het waterrijke noorden, westen en midden van het land loopt de potentie op tot meer dan 25% van de warmtevraag, vooral in de dichtbebouwde regio’s. Daarmee vormt deze bron een bijdrage in het streven van gemeenten naar aardgasloze wijken. Ook draagt benutting van deze energiebron lokaal bij aan bestrijding van hittestress en verbetering van de waterkwaliteit. Momenteel worden op diverse lokaties in ons land kansen verkend en projecten uitgevoerd. Daaruit blijkt dat benutting van dit potentieel aan warmte en koude samenwerking vraagt van meerdere partijen die vaak nog op zoek zijn naar hun rol. In dit artikel gaan we in op het principe van Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO), de vereiste samenwerking om tot realisatie te komen en een mogelijke strategie voor de toekomst.
Betrokken instanties Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Unie van Waterschappen
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.