Login

Hydrotheek

Record nummer 2231149
Titel artikel Door de bodem het water zien
Auteur(s) Lenders, S. ; Os, G. van ; Nieuwenhuis, R. ; Dijkman, W.
Tijdschrifttitel Water governance
Deel(Jaar)Nummer (2017)2
Paginering 39 - 44
Online full text
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting Om opgaven in het watersysteem (kwantitatief en kwalitatief) het hoofd te bieden, zet Flevoland in op een bewustwording en zelfsturing van duurzaam bodembeheer door de agrarische sector. In dit bodembeheer kunnen we de ondernemer ontmoeten en motiveren omdat duurzaam bodembeheer het bedrijf versterkt. Om dit te bereiken werken partijen in Flevoland samen onder de vlag van het “Actieplan Bodem en Water”. Het leidend principe daarbij is: het initiatief komt vanuit de ondernemer daartoe geïnspireerd door kennisontwikkeling, dichtbij huis, in de kuil, op het erf en door deelname van de jonge boeren in opleiding. De stap van weten naar bewegen gaat niet van zelf. Het bewust toepassen van psychologische mechanismen kan hierbij helpen. Sector, gebiedspartijen, kennisinstellingen en overheden sturen op dit principe en zetten hun middelen daarop in.
Betrokken instanties Waterschap Zuiderzeeland
Provincie Flevoland
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.