Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2231304
Titel Zoden aan de dijk: samenwerken aan water en ruimte
toon extra info.
Jacqueline Hoefnagels
Auteur(s) Hoefnagels, J.
Uitgever Delft : TU Delft
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 32 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Waterbeheer en ruimtelijke opgaven zijn lange tijd gescheiden beleidsdomeinen geweest, maar de huidige tijdgeest vraagt om een meer integrale en innovatieve aanpak van projecten. De toenemende betrokkenheid van steeds meer partijen – niet alleen overheden maar ook bewoners, boeren, industrie, recreanten, weggebruikers en natuurbeschermers – maakt het belangrijk om tot breed gedragen besluiten te komen. De decentralisatie en bezuinigingen van de laatste jaren maken samenwerking nog urgenter. Om deze samenwerking te bevorderen organiseert Platform 31 sinds 2012 in opdracht van de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat, het Deltaprogramma en het Ministerie van I&M de leergemeenschappen Water en Ruimte. In de leergemeenschappen wordt kennis uitgewisseld tussen praktijkexperts met diverse achtergronden en vindt (regionale) netwerkvorming plaats. Daarnaast fungeren de leergemeenschappen als kennismakelaar tussen nationale beleidsvorming en concrete uitvoering van projecten in de dagelijkse praktijk.
Betrokken instanties Technische Universiteit Delft
Rijkswaterstaat RWS
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.