Login

Hydrotheek

Record nummer 2231370
Titel artikel The European flood risk directive and ethics
Auteur(s) Mostert, E. ; Doorn, N.
Tijdschrifttitel Water governance
Deel(Jaar)Nummer (2012)6
Paginering 10 - 14
Online full text
Publicatie type Artikel
Taal Engels
Toelichting De Europese Richtlijn overstromingsrisicobeheer (2007/60/ EC) verplicht de Lidstaten van de Europese Unie ertoe om hun systeem van overstromingsrisicobeheer te heroverwegen. Hierbij worden ze geconfronteerd met een aantal ethische kwesties. Aan de hand van enkele voorbeelden uit Nederland, gaan wij in dit paper dieper in op drie van deze kwesties: (1) de vraag of en, zo ja, onder welke voorwaarden differentiatie in beschermingsniveaus acceptabel is; (2) de spanning tussen individuele en lokale verantwoordelijkheid enerzijds en solidariteit anderzijds; en (3) de rol van milieuoverwegingen in het overstromingsrisicobeheer. Door deze kwesties te bespreken in het licht van de meer filosofische literatuur over risico’s, hopen we bij te dragen aan een geïntegreerde benadering van het beheer van overstromingsrisico’s.
Toelichting (Engels) The European Flood risk directive (2007/60/EC) requires EU Member States to review their system of flood risk management. In doing so, they will have to face ethical issues inherent in flood risk management. This paper discusses three such issues, using examples from the Netherlands. These issues are: (1) whether and, if so, under which conditions differentiation in flood protection levels is acceptable; (2) individual and local responsibility versus solidarity; and (3) the role of environmental considerations in flood risk management. By discussing these three issues in the light of the more philosophical literature on risks, we intend to contribute to an integrated approach to flood risk management.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.