Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2231529
Titel Korte samenvatting van de informaties, ingewonnen door de studiegroep aardgas, alsmede van de conclusies welke uit de verkregen gegevens kunnen worden getrokken
Uitgever Den Haag : [s.n.]
Jaar van uitgave 1965
Pagina's 10 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De betreffende inlichtingen hebben betrekking op de kruising van aardgasleidingen, zowel transport- als secundaire leidingen, met boezemwateren annex kaden, waarover al of niet een verkeersweg kan lopen. Gezien het belang van het omliggend gebied en de ernstige gevolgen van een calamiteit, dient een optimaal veilige kruisingsconstructie te worden toegepast. Deze veiligheidseis valt uiteen in twee componenten, namelijk de veiligheid van de boezemkaden enerzijds, die van de leiding anderzijds. Beide elementen zijn echter sterk verweven, daar de veiligheid van de leiding van beslissende invloed is op die van de kaden. De kruisingsconstructie zal zodoende voorzieningen moeten inhouden ter verzekering van de stabiliteit van de kaden, alsmede ter voorkoming van achter- en onderloopsheid. Anderzijds kan een breuk of explosie van de kruisende leidingstrekking in of buiten de kaden, de waterkering in gevaar brengen. Een en ander impliceert dat ter plaatse van de boezem met kaden, inclusief een zekere veiligheidszone, een leidingtype zal dienen te worden toegepast met optimale veiligheid tegen breuk of explosie. Voor de uitvoering van de doorvoer van de leidingen door de kaden, met maatregelen in verband met stabiliteit en waterdichtheid, wordt verwezen naar de principeschetsen voor de kruising van een transport- respectievelijk secundaire leiding. In het hiernavolgende zal uitsluitend het veiligheidsaspect van de leidingen nader uiteen worden gezet.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.