Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2232182
Titel Revisie Omgevingsvisie: Milieueffectrapport (planMER) : Provincie Drenthe
toon extra info.
P.A. Feij, M.W. Andela, A. Brouwer
Auteur(s) Feij, P.A. ; Andela, M.W. ; Brouwer, A.
Uitgever Deventer : Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 163 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In 2010 heeft de provincie Drenthe een integrale Omgevingsvisie vastgesteld, die in 2014 al eens beleidsarm is geactualiseerd. De Omgevingsvisie Drenthe is een samenhangende visie en omschrijft de koers voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. De Omgevingsvisie omvat de provinciale structuurvisie (Wro), het provinciaal milieubeleidsplan (Wm), het regionaal waterplan (Ww) en het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (Pvv). In verband met de thematische beleidsontwikkeling in de afgelopen jaren, ruimtelijk relevante speerpunten in het Collegeakkoord en de komende Omgevingswet, heeft provincie Drenthe besloten om een nieuwe revisie door te voeren op de Omgevingsvisie.
Betrokken instanties Provincie Drenthe
Witteveen+Bos
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.