Login

Hydrotheek

Record nummer 2232229
Titel Noodzaak en lokalisering van bufferstroken rond Natura 2000-gebieden in het Heuvelland
toon extra info.
samenstelling R.W. de Waal, R.J. Bijlsma, R. Hessel, P.W.F.M. Hommel, J. Kros, H.T.L. Massop, G.J. Noij
Auteur(s) Waal, R.W. de (compiler) ; Bijlsma, R.J. (compiler) ; Hessel, R. (compiler) ; Hommel, P.W.F.M. (compiler) ; Kros, J. (compiler) ; Massop, H.T.L. (compiler) ; Noij, G.J. (compiler)
Uitgever Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 127 pages) illustrations
Annotatie(s) Report number: 2017/OBN217-HE
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In de Natura 2000-gebieden in het Heuvelland worden habitattypen en andere natuurwaarden op hellingen grenzend aan landbouwpercelen negatief beïnvloed door toestroom van voedselrijk water en bodemmateriaal. Hierdoor neemt verruiging toe en nemen kansen voor behoud en uitbreiding van karakteristieke soorten af. Bij ernstige vormen van erosie kunnen kwalificerende groeiplaatsen verdwijnen, niet alleen door erosie zelf, maar ook doordat voedselrijk bodemmateriaal (sediment) laagten opvult en bronnen en bovenloopjes van beken onderdeel worden van erosiebanen. Bufferzones kunnen in potentie deze invloed beperken door directe inwaai en oppervlakkige toestroom van meststoffen en bodemmateriaal af te vangen. Dit rapport beschrijft: 1. hoe de instroom van nutriënten vanuit bovenliggende landbouwgronden kan worden beschreven en beoordeeld in relatie tot terrein- en vegetatiekenmerken; 2. hoe bufferzones (en meer in het algemeen: maatregelen om instroom te voorkomen, te beperken en/of te sturen) functioneren; 3. hoe maatregelen, beheervormen en vormen van landgebruik effectief kunnen worden toegepast om negatieve effecten van (bodem)erosie binnen en in de randzone van Natura 2000-gebieden in het Heuvelland tegen te gaan.
Betrokken instanties WUR
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.