Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2232502
Titel Infoblad veldwerkplaats : vochtige bossen
toon extra info.
Cora de Leeuw
Auteur(s) Leeuw, C. de
Uitgever Driebergen : VBNE
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 4 p
Online full text
Publicatie type Brochure
Taal Nederlands
Toelichting Vochtige bossen behoren van nature tot onze soortenrijkste bostypen, voor zowel flora als fauna. Ze zijn echter ook het meest bedreigd, omdat ze bijna allemaal zijn aangetast door verdroging, verzuring en vermesting. In hoog Nederland zijn dat grote oppervlakten bos op arme zandgronden, in beekdalen en de bossen op stagnerende bodems (leembossen). In Natura 2000-gebieden gaat het om alluviale bossen (91EO), eiken-haagbeukenbossen (9160), vochtige varianten van zure eikenbossen (9190) en beukeneikenbossen met Hulst (H9120). Het verbeteren van de hydrologie is de sleutelfactor om de achteruitgang van de natuurkwaliteit tegen te gaan. Dat blijkt uit het OBN-preadvies en de onlangs uitgekomen brochure ‘Vochtige bossen -tussen verdrogen en nat gaan’. Dit verbeteren is echter niet eenvoudig. Er zijn veel factoren om rekening mee te houden. In het verleden zijn vaak maatregelen genomen zoals het plaatsen van stuwen of het afdammen van sloten, maar die zijn weinig effectief. Herstel van vochtige bossen moet vooral gericht zijn op herstel van het gehele hydrologische systeem. In deze Veldwerkplaats is de laatste stand van kennis gepresenteerd en zijn maatregelen in het veld bekeken in twee verschillende gebieden onder Eindhoven, waar uitgebreide herstelmaatregelen zijn getroffen en de eerste resultaten al duidelijk zichtbaar zijn.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.