Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2232904
Titel Bemestende waarde van bagger in het voorjaar : resultaten van éénjarig oriënterend onderzoek op veenweidegrond
toon extra info.
H.A. van Schooten, K.M. van Houwelingen
Auteur(s) Schooten, H.A. van ; Houwelingen, K.M. van
Uitgever Wageningen : Wageningen Livestock Research
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 28 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Livestock Research report (1075)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In de praktijk worden sloten gebaggerd om het watervoerend vermogen op peil te houden. Daarnaast is gebleken dat baggeren een groot positief effect op de waterkwaliteit van de sloten heeft. In de praktijk wordt er in de zomerperiode gebaggerd omdat er vanuit de Flora en Faunawet wordt aangegeven dat er tussen 15 maart en 1 juni niet gebaggerd mag worden. Bagger bevat stikstof die bij baggeren in de zomer mogelijk te laat vrij komt om nog voldoende door het gras benut te kunnen worden Bovenstaande aspecten hebben er toe geleid dat er behoefte is aan meer inzicht in de bemestende waarde van slootbagger. Daarom werd in 2016 een oriënterend onderzoek uitgevoerd waarbij bagger op vier verschillende tijdstippen (voor de 1e snede-begin april, na de 1e snede-half mei, na de 2e snede-half juni en zomer-half augustus) werd toegediend op grasland. De bemestende waarde van de stikstof in bagger werd vergeleken met die van runderdrijfmest, kunstmest en een combinatie van drijfmest en kunstmest. Per tijdstip werd de gewasopbrengst gemeten van twee sneden na aanwenden. Aanvullend werd in 2017 oriënterend naar het effect van vroeg baggeren op de slootvegetatie gekeken door twee sloten te verdelen slootvakken die op vier verschillende tijdstippen (vergelijkbaar met de tijdstippen in het onderzoek naar de bemestende waarde) werden gebaggerd.
Betrokken instanties WUR
LTO-Nederland
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.