Login

Hydrotheek

Record nummer 2232905
Titel Handleiding aanleg, beheer en monitoring bezinkbassins voor de bloembollensector
Uitgever Gouda : SIKB
Jaar van uitgave 2014
Pagina's 52 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Deze “Handreiking aanleg, beheer en monitoring bezinkbassins voor de bloembollensector” (voortaan Handreiking) bevat informatie voor de initiatiefnemer en het bevoegd gezag over keuze en dimensionering van locatiespecifieke bodembeschermende voorzieningen. Het te realiseren beschermingsniveau moet minstens voldoen aan de stand der techniek, die in deze Handreiking is beschreven en waarvan met praktijkproeven is aangetoond dat ze acceptabel zijn. Het betreft afdichting van bodem en taluds al dan niet in combinatie met hydrologische isolatie of adsorptielagen. Criteria voor de keuze van (combinaties van basin)voorzieningen en keuringsmethoden zijn beschreven. Monitoring is gericht op de kwaliteit van het grondwater en is gebaseerd op een nul-, tussen- en eindsituatieonderzoek. Beoordeling van het functioneren van de voorziening vindt in principe 1 keer per 5 jaar plaats door het (onvermijdelijk) lekverlies te meten of controle op tijdige vervanging van de adsorptielaag.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.