Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2233920
Titel Kennisdoorwerking : learning by doing & doing by learning
toon extra info.
Y. Boonstra
Auteur(s) Boonstra, Y.
Uitgever [S.l.] : [s.n.]
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 99 p
Online full text
Publicatie type Studentenverslag
Taal Nederlands
Toelichting Deze scriptie is het resultaat van een masteronderzoek naar kennisdoorwerking: het als organisatie leren van kennis die in een tijdelijke organisatie gegenereerd en gemanaged wordt. In dit onderzoek is het proces van kennisdoorwerking in kaart gebracht en daarbij gewerkt volgens de hoofdvraag: ‘Hoe kan kennis vanuit een tijdelijke organisatie optimaal doorwerken in een staande organisatie?’. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn eerst aan de hand van een literatuuronderzoek de onderdelen van het proces onderzocht, de factoren die deze onderdelen beïnvloeden inzichtelijk gemaakt en is uiteindelijk gezocht naar de mogelijkheden om deze factoren te kunnen sturen. Vervolgens zijn deze factoren en invloeden getoe tst aan de casus ‘Veiligheid van Nederland in Kaart’ , waarbij de kennis uit dit project moet doorwerken naar de waterschappen. Tijdens dit project is een landelijk beeld geschetst van de overstromingskansen - en risico’s van de Nederlandse waterwegen en keringen, kennis waar de waterschappen met de komst van de nieuwe Waterwet mee aan de slag moeten. Door interviews af te nemen met de actoren van het project en de werknemers van de wate rschappen zijn inzichten over het kennisdoorwerkingsproces verkregen. Aan de hand van deze gegevens is er een nieuw conceptueel model ontworpen, dat inzichten in de factoren en hun indicatoren weergeeft.
Betrokken instanties Erasmus Universiteit
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.