Login

Hydrotheek

Record nummer 2233934
Titel Gebiedsontwikkeling Leegveld : advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport
Uitgever Utrecht : Commissie voor de Milieueffectrapportage
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 13 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De provincie Noord-Brabant en het Waterschap Aa en Maas willen – in samenwerking met andere partijen – de “Gebiedsontwikkeling Leegveld” uitvoeren. Doel hiervan is het hoogveenlandschap van de Deurnsche Peel te herstellen en te behouden. Hiervoor zijn ingrepen nodig in de waterhuishouding, zoals het verhogen van grondwaterpeilen en de aanleg van kades. Rondom het veengebied worden bufferzones gecreëerd, onder andere om wateroverlast in de omgeving tegen te gaan. Voor de genoemde ingrepen wordt een projectplan Waterwet en een Provinciaal Inpassingsplan (hierna PIP) opgesteld. Voor de besluitvorming hierover wordt een project m.e.r.-procedure doorlopen. De provincie Noord-Brabant heeft als bevoegd gezag de Commissie voor de milieueffectrapportage (verder ‘de Commissie’) gevraagd om te adviseren over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.