Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2233934
Titel Gebiedsontwikkeling Leegveld : advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport
Uitgever Utrecht : Commissie voor de Milieueffectrapportage
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 13 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De provincie Noord-Brabant en het Waterschap Aa en Maas willen – in samenwerking met andere partijen – de “Gebiedsontwikkeling Leegveld” uitvoeren. Doel hiervan is het hoogveenlandschap van de Deurnsche Peel te herstellen en te behouden. Hiervoor zijn ingrepen nodig in de waterhuishouding, zoals het verhogen van grondwaterpeilen en de aanleg van kades. Rondom het veengebied worden bufferzones gecreëerd, onder andere om wateroverlast in de omgeving tegen te gaan. Voor de genoemde ingrepen wordt een projectplan Waterwet en een Provinciaal Inpassingsplan (hierna PIP) opgesteld. Voor de besluitvorming hierover wordt een project m.e.r.-procedure doorlopen. De provincie Noord-Brabant heeft als bevoegd gezag de Commissie voor de milieueffectrapportage (verder ‘de Commissie’) gevraagd om te adviseren over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.