Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2235287
Titel Risico's vervoer gevaarlijke stoffen : IPO-A-74 buisleidingen : kosteneffectief pijpleiding beheer
toon extra info.
C.J. Theune
Title-variation: Welke implicaties heeft het A74 project voor het pijpleidingtransport
Auteur(s) Theune, C.J.
Uitgever [S.l.] : Interprovinciaal Overleg
Jaar van uitgave 1994
Pagina's [12] p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De provincies, verenigd in het IPO (Inter Provinciaal Overleg) voeren momenteel onder meer het project A-74 "Risico's vervoer gevaarlijke stoffen" uit. Als onderdeel hiervan worden (transport) buisleidingen beschouwd. Op basis van inventarisaties naar de ligging van buisleidingen, de typen buisleidingen en de te transporteren stof worden kwantitatieve risico-analyses uitgevoerd aan de hand van nog (verder) te ontwikkelen methodieken. Hierbij zal worden getoetst aan de nog te definiëren risico-normen en worden aandachtspunten en knelpunten gesignaleerd. Maatregelen ter voldoening aan de normen voor het individueel risico en het groepsrisico worden beoordeeld op de daaraan verbonden consequenties. Voor de toetsing van nieuwe ruimtelijke bestemmingsplannen op de konsekwenties voor het risico wordt instrumentarium ontwikkeld.
Betrokken instanties Interprovinciaal Overleg (IPO)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.