Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2235942
Titel Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiëring van oppervlaktewateren : tussenrapport 1997
toon extra info.
Emiel Brouwer, Germa M. Verheggen, Roland Bobbink, Jan G.M. Roelofs
Auteur(s) Brouwer, E. ; Verheggen, G.M. ; Bobbink, R. ; Roelofs, J.G.M.
Uitgever Nijmegen : K.U. Nijmegen
Jaar van uitgave 1998
Pagina's 37 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting ln dit rapport worden de resultaten besproken van de monitoring van een aantal wateren in 1997 waar door middel van het inlaten van opgepompt grondwater gepoogd wordt de buffercapaciteit te herstellen of (her)verzuring te voorkomen. Verder zal verslag worden gedaan van de eerste ervaringen met een alternatieve maatregel tegen verzuring: de bekalkingen van het inzijggebied van twee zwak gebufferde, geïsoleerde wateren in het poeltjescomplex de Bieze op de Vetuwe en bij het ven de Schoapedobbe in Friesland. Tenslotte zijn in dit verslag ook enkele resultaten opgenomen van het weer omvormen van naalhoutaanplant en wilgenstruweel naar zwakgebufferde wateren in het Weerterbosch bij Weert.
Betrokken instanties Radboud Universiteit
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.