Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2236528
Titel Vennen 2014 : monitoring diatomeeën en vaatplanten Waterschap De Dommel
toon extra info.
J. van der Wal, A. Dees
Auteur(s) Wal, J. van der ; Dees, A.
Uitgever [S.l.] : Aquon
Jaar van uitgave 2015
Pagina's 95 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Waterschap De Dommel heeft in het kader van de oude RWSR-systematiek onderzoek vennen en in het kader van een aantal venherstelprojecten een onderzoeksprogramma monitoring vennen. In het kader van dit programma heeft Waterschap De Dommel AQUON opdracht gegeven om 22 vennen te monitoren en hier een rapportage over te schrijven. In deze rapportage wordt ingegaan op een aantal vennen waar ondertussen herstelmaatregelen zijn uitgevoerd; Tongber(s)ven, Beuven, Berkven en Vissersven. De overige vennen zijn opgenomen om de huidige toestand vast te stellen of maken deel uit van de RWSR-vennen. De RWSR-vennen (Schaapsven, Wolfsputven, Groot Huisven) worden vierjaarlijks gemonitord om herstel van verzuring door atmosferische depositie van zwavel- en stikstofverbindingen te volgen; maar meer recentelijk om ook de gevolgen van klimaatverandering te monitoren. Uitzonderingen zijn Winkelsven; waar al maatregelen zijn genomen tussen 2006 en 2008 en Achterste Goorven. Het Winkelsven is opgenomen om te monitoren hoe de herstelmaatregelen uitpakken. Het Achterste Goorven is in dit onderzoek meegenomen vanwege de lange meetreeks die met dit ven samenhangt (regelmatig onderzoek sinds begin 20ste eeuw).
Betrokken instanties Waterschap De Dommel
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.