Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2236891
Titel Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten : fase I: 2017
toon extra info.
Ellen Beerling, Chris Blok, Emile Cornelissen, Barbara Eveleens-Clark, Jorge Gozales, Danny Harmsen, Nienke Koeman, Romain Leyh, Erik van Os, Luc Palmen, Els van der Roest, Jim van Ruijven, Ineke Stijger en Wim Voogt
Auteur(s) Beerling, Ellen ; Blok, Chris ; Cornelissen, Emile ; Eveleens-Clark, Barbara ; Gozales, Jorge ; Harmsen, Danny ; Koeman, Nienke ; Leyh, Romain ; Os, Eric van ; Palmen, Luc ; Roest, Els van der ; Ruijven, Jim van ; Stijger, Ineke ; Voogt, Wim
Uitgever Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 46, 12 pages) illustrations
Titel van reeks Rapport / WPR (748)
Annotatie(s) Project number: 3742235300. - PG number: W17002
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting (Engels) In dit tweejarige project zijn openliggende kennisvragen opgepakt om de laatste stappen naar de gewenste nulemissiebij substraatteelten mogelijk te maken. In 2017 zijn de volgende vragen onderzocht:• Voor waterstromen die sterk afwijken van gangbaar lozingswater, is de samenstelling geanalyseerd en zijnmogelijkheden tot hergebruik dan wel zuivering verkend. Tevens is onderzocht hoe bedrijven in de praktijk omgaanmet deze waterstromen. Voor waterstromen die bij de teeltwisseling vrijkomen is een werkwijze ontwikkeld; in2018 komen best practices beschikbaar voor de andere waterstromen.• De toepassing van Forward Osmosis in de tuinbouw is onderzocht. Voor het indikken van de spuiwaterstroom biedtForward Osmosis met als trekvloeistof een geconcentreerde nutriëntenoplossing perspectief, voor het onttrekkenvan gietwater uit brak grondwater minder. In 2018 volgt een pilot proef en optimalisatie van de scenario’s.• De Na-normen voor paprika zijn geherinterpreteerd met een duurproef, waarbij bleek dat een verhoging vanNa-norm voor paprika tot 8-10 mmol/l veilig kan. Daarnaast is aangetoond dat de restgoot-methode (gescheidenwortelsysteem) gebruikt kan worden om extra Na op te nemen zonder negatieve gevolgen voor groei. In 2018wordt deze methode op semi-praktijkschaal getest. Ook het toedienen van humaat kan de negatieve gevolgen vaneen hoog natrium teniet doen (Chinese kool).• Tenslotte is er inzicht verkregen in de risico’s bij het gebruik van chloorhoudende reinigingsmiddelen in emissielozeteelten---In this project, solutions are developed to minimise leaching of nutrients and pesticides from greenhouses to theenvironment (esp. surface water), in order to comply with legislation and societal demands. In 2017 the followingquestions have been addressed:• To prevent emission, drain solutions are reused or purified. Other water flows may deviate in compositionand possibilities for reuse or purification. The option for reuse or purification for these water flows has beeninvestigated, and a working methodology for the end of a cultivation (e.g. cleaning) has been developed.• Applications of Forward Osmosis in horticulture have been investigated. Water extracted from the discharge flowwith Forward Osmosis using the concentrated nutrient solution holds prospects, but extracting irrigation waterfrom brackish groundwater seems less feasible.• In a long-term experiment, sodium (Na) standards for sweet pepper have been reinterpreted. It was shownthat an increase in the Na standard up to 8-10 mmol/l causes no damage or loss in pepper production. Inaddition, it was shown that the split-root system can be used for uptake of extra Na without growth hampering.Furthermore, applying humate can prevent negative sodium effects at high sodium levels (Chinese cabbage).• Finally, insight was gained into the risks associated with the use of chlorinated cleaning products in zerodischargecultivations.
Betrokken instanties WUR
KWR, Watercycle Research Institute
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.