Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2237175
Titel GGOR maatregelen NNP Nemerlaer
toon extra info.
A. Soetens, J.C.H.M. Kessels, H.R. Zweers
Auteur(s) Soetens, A. ; Kessels, J.C.H.M. ; Zweers, H.R.
Uitgever 's-Hertogenbosch : Royal Haskoning
Jaar van uitgave 2009
Pagina's 60 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Door de provincie Noord-Brabant zijn voor de gehele EHS natuurdoeltypen gedefinieerd. Binnen de natte natuurparel Nemerlaer zijn natuurdoeltypen gedefinieerd die afhankelijk zijn van het grond- en oppervlaktewaterregime. Het Waterschap de Dommel staat voor de taak om voor de natte natuurparel Nemerlaer de hydrologische randvoorwaarden te realiseren die nodig zijn om de natte natuurdoeltypen te kunnen realiseren. Daarnaast moeten de maatregelen aansluiten op de instandhoudingsdoelen die voor Natura2000 Kampina en Oisterwijkse Vennen zijn geformuleerd en in het kader van het conceptbeheerplan momenteel worden uitgewerkt. De maatregelen voor herstel zullen opgenomen worden in het beheerplan dat in het voorjaar 2009 in concept gereed moet zijn. Doel van voorliggende studie is om: Inzicht te verschaffen in de eisen die de natuurdoelen voor de Nemerlaer stellen aan het grondwaterregime (het zogenaamde optimale grond- en oppervlaktewaterregime, OGOR). In beeld te brengen hoever het huidige grondwaterregime (actuele grond- en oppervlaktewaterregime, AGOR) afwijkt van het OGOR, van zowel natuur als landbouw. Te verkennen welke ingrepen in de waterhuishouding mogelijk genomen kunnen worden om het huidige grondwaterregime meer in overeenstemming te laten zijn met het optimale grond- en oppervlaktewaterregime van de natuurdoeltypen en de instandhoudingsdoelstelling van Natura2000 en daarin tevens de waterkwaliteitsonderzoek van het Beeldven te betrekken. Potentiële maatregelen en aanvullend onderzoek dienen als input voor het beheerplan Natura2000.
Betrokken instanties Waterschap De Dommel
Royal HaskoningDHV
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.