Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2237187
Titel Natuurcombinaties en Europese natuurdoelen : ontwikkeling van een methode om natuurdoelen te realiseren buiten het Natuurnetwerk Nederland
toon extra info.
Th.C.P. Melman, M.H.C. van Adrichem, M.E.A. Broekmeyer, J. Clement, R. Jochem, H.A.M. Meeuwsen, F.G.W.A. Ottburg, A.G.M. Schotman & T. Visser
Auteur(s) Melman, Th.C.P. ; Adrichem, M.H.C. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Clement, J. ; Jochem, R. ; Meeuwsen, H.A.M. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Schotman, A.G.M. ; Visser, T.
Uitgever Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 226 pages) illustrations
Titel van reeks WOt-technical report (ISSN 2352-2739 ; 107)
Annotatie(s) Project WOT-04-011-036.89
Online full text
Trefwoorden (cab) dierenwelzijn / wilde dieren / vogels / wildbeheer / diergedrag / diergezondheid
Rubrieken Gezondheid en welzijn van dieren
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting (Engels) We hebben een methode ontwikkeld om de bijdrage te bepalen van natuurcombinaties buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) aan Europese biodiversiteitsdoelen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). Van alle VHR-soorten is een selectie gemaakt waarvoor het gebied buiten het nationale natuurnetwerk potentieel relevant is (in totaal 54 soorten, verder doelsoorten genoemd). Voor 43 soorten zijn fiches opgesteld met daarin de belangrijkste habitatkenmerken. Vervolgens is conceptueel uitgewerkt hoe natuurcombinaties potentieel een bijdrage kunnen leveren aan de Europese biodiversiteitsdoelen. Vanuit de ecologische kenmerken van de doelsoorten is een model ontwikkeld, gebaseerd op het Model for Nature Policy (MNP). Met GIS-informatie is het potentiële habitat op kaart gepresenteerd alsmede de veranderingen in het habitat die door natuurcombinaties kunnen worden aangebracht. Voor een deel van Oost-Nederland is voor vier soorten een eerste set van berekeningen uitgevoerd. Om de omvang van het habitat realistisch aan te kunnen geven, is een hoge graad van ruimtelijk detail hierbij noodzaak. Technisch werkt het model en de eerste indruk is dat de resultaten ecologisch gezien aannemelijk zijn---This study explored the possibilities for developing a method to determine what nature combinations outside Natura 2000 areas can contribute to the realisation of conservation objectives for Birds and Habitats Directive (BHD) species. A total of 54 species were selected that represent the BHD conservation objectives and for which the area outside the National Ecological Network is relevant; these are considered to be target species. For 43 of these species fiches were compiled containing a description of the most important habitat characteristics. An attempt was made to obtain a picture of the potential nature conservation effects of nature combinations related to conservation objectives. Using the ecological characteristics of the target species, an adapted version of the Model for Nature Policy (MNP) was developed to predict potential habitat from GIS information and the changes in habitat size and quality that can be brought about by nature combinations. An initial set of calculations was made for four species, limited to the eastern central region of the Netherlands. To obtain useful information it would appear necessary to have GIS data at a high level of spatial detail. Technically the model works and the first impression is that the results are ecologically plausible
Betrokken instanties WUR
WOT Natuur & Milieu
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.