Login

Hydrotheek

Record nummer 2239553
Titel Juridisch kader doelfasering, doelverlaging en afwenteling : KRW-verkenningsfase
toon extra info.
opgesteld door Twynstra Gudde, Witteveen+Bos, RoyalHaskoningDHV en Colibrie Advies
Auteur(s) Twynstra Gudde, Amersfoort, Witteveen+Bos, Deventer, RoyalHaskoningDHV, Nijmegen, Colibrie Advies, Utrecht
Uitgever Amersfoort : STOWA
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 40 pages) illustrations
Titel van reeks Stowa rapport (2018-15)
ISBN 9789057737879; 9057737876
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Hoofdstuk 2 gaat in op de KRW vanuit een juridisch perspectief. Het is als het ware het juridisch kader op Europees niveau. Relevante delen van de richtlijn zijn overgenomen met duiding van governance, doelstelling, doelen, doorwerking en instrumenten. Hoe Nederland de KRW implementeert is beschreven in hoofdstuk 3. Het gaat in op de planprocedurele kant, vastlegging van doelen, monitoring en rapportage naar Brussel, de betrokken organisaties en de consequenties van de voorgenomen verandering van het planstelsel door de introductie van de Omgevingswet. De hoofdstukken 4, 5 en 6 gaan op gelijke wijze in op drie verschillende onderdelen die betrekking hebben op doelstellingen: doelfasering, minder strenge doelen en afwenteling. Het gaat in op de juridische criteria, op toelichtende teksten en jurisprudentie (voor zover van toepassing). Tevens beschrijft het de ervaring in andere lidstaten.
Betrokken instanties Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
Royal HaskoningDHV
Witteveen+Bos
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.