Login

Hydrotheek

Record nummer 2239999
Titel Kruising Noordeindseweg : rivierwatertransportleiding Bergambacht-Wassenaar
toon extra info.
R.P. Boeije
Auteur(s) Boeije, R.P.
Uitgever Delft : Grondmechanica Delft
Jaar van uitgave 1993
Pagina's 74 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In dit rapport wordt de kruising van de rivierwatertransportleiding tussen Bergambacht en Wassenaar met de Noordeindseweg beschreven (verder genoemd Bergambachtleiding). Voor dit gedeelte van het tracé zal gebruik worden gemaakt van een boortechniek om de leiding met een inwendige diameter van 1600 mm aan te leggen. Deze boring zal reiken tot in de pleistocene zandlaag waardoor het hart van de leiding op ca. NAP -19 m komt te liggen. Belangrijke bestaande elementen die worden gekruist zijn de Winddaassloot en de Noordeindseweg zelf. In opdracht van de NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland heeft Grondmechanica Delft de grondparameters bepaald en onderzocht wat de invloed van de leiding is op de bestaande situatie. Deze invloed spitst zich toe op twee mogelijke problemen. Ten eerste kan de leiding een lek vertonen waardoor mogelijk de waterkerende functie van de aanwezige keringen verloren gaat. Ook is het mogehjk dat kwel optreedt langs de leiding. In dit rapport worden alle geotechnische elementen genoemd welke van belang zijn voor de bovengenoemde boring.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.