Login

Hydrotheek

Record nummer 2240066
Titel Schelpdierwateronderzoek 2016
toon extra info.
M. Kotterman, A.C.M. van Gool en M. Poelman
Auteur(s) Kotterman, M. ; Gool, A.C.M. van ; Poelman, M.
Uitgever Yerseke : Wageningen Marine Research
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 34 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Marine Research rapport (C072/17)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In november en december 2016 is voor Rijkswaterstaat onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Doel hiervan is het vaststellen van de gehalten aan microbiologische verontreinigingen (fecale coliformen en Escherischia coli) en contaminanten (zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen) in schelpdiervlees. Daarnaast zijn zintuiglijke waarnemingen op het schelpdiervlees en veldmetingen voor de verschillende fysische parameters in het oppervlaktewater uitgevoerd. De monitoringdata zijn getoetst aan de eisen gesteld in de richtlijn schelpdierwaterkwaliteit (2006/113/EC). Op grond van de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) (KRW) artikel 22 is de Schelpdierwaterrichtlijn in 2013 vervallen, onder voorwaarde dat het door deze richtlijnen geboden beschermingsniveau wordt gehandhaafd. De monitoring heeft plaatsgevonden op 12 locaties in gebieden waar schelpdierproductie/visserij voorkomt of mogelijk plaats kan vinden, namelijk de Westerschelde, Grevelingen, Oosterschelde, Voordelta en de Waddenzee.
Betrokken instanties WUR
Rijkswaterstaat RWS
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.