Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2240066
Titel Schelpdierwateronderzoek 2016
toon extra info.
M. Kotterman, A.C.M. van Gool en M. Poelman
Auteur(s) Kotterman, M. ; Gool, A.C.M. van ; Poelman, M.
Uitgever Yerseke : Wageningen Marine Research
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 34 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Marine Research rapport (C072/17)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In november en december 2016 is voor Rijkswaterstaat onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Doel hiervan is het vaststellen van de gehalten aan microbiologische verontreinigingen (fecale coliformen en Escherischia coli) en contaminanten (zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen) in schelpdiervlees. Daarnaast zijn zintuiglijke waarnemingen op het schelpdiervlees en veldmetingen voor de verschillende fysische parameters in het oppervlaktewater uitgevoerd. De monitoringdata zijn getoetst aan de eisen gesteld in de richtlijn schelpdierwaterkwaliteit (2006/113/EC). Op grond van de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) (KRW) artikel 22 is de Schelpdierwaterrichtlijn in 2013 vervallen, onder voorwaarde dat het door deze richtlijnen geboden beschermingsniveau wordt gehandhaafd. De monitoring heeft plaatsgevonden op 12 locaties in gebieden waar schelpdierproductie/visserij voorkomt of mogelijk plaats kan vinden, namelijk de Westerschelde, Grevelingen, Oosterschelde, Voordelta en de Waddenzee.
Betrokken instanties WUR
Rijkswaterstaat RWS
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.