Login

Hydrotheek

Record nummer 2240178
Titel Als een vis in het water : evaluatie en analyse KRW-visstandmonitoring 2007-2013 : beschrijving van de visstand en onderzoek naar relaties tussen de visstand en omgevingsparameters binnen het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest
toon extra info.
Yanaika Quist
Auteur(s) Quist, Y.M.
Uitgever Leeuwarden : Hogeschool VHL
Jaar van uitgave 2015
Pagina's 103 p + Bijlagendocument (95 p.)
Online full text
Publicatie type Studentenverslag
Taal Nederlands
Toelichting In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geïmplementeerd. Deze richtlijn bevat voorschriften ter bescherming van de (ecologische) waterkwaliteit en duurzame beschikbaarheid van water (Eerste Kamer, z.d.). De ecologische kwaliteit bestaat uit drie kwaliteitselementen, de biologische kwaliteit, de fysisch‐chemische kwaliteit en de hydromorfologie (Stowa, z.d.). Voor elk van de kwaliteitselementen zijn toetsingscriteria opgesteld teneinde de kwaliteit te kunnen beoordelen. Door middel van periodieke monitoring worden deze kwaliteitselementen getoetst. Uiterlijk in 2027 dient te worden voldaan aan de gestelde doelstellingen. Aangezien de gestelde doelen nog niet in alle waterlichamen worden behaald, heeft het waterschap behoefte aan meer inzicht in de waterkwaliteitsparameters die een mogelijke verklaring hiervoor kunnen bieden. In dit onderzoek worden deze verbanden onderzocht, waarbij de hoofdvraag van dit onderzoek ‘Welke omgevingsparameters verklaren de kwaliteit van de visstand in de M14‐type waterlichamen?’, wordt beantwoord.
Betrokken instanties Hogeschool Van Hall Larenstein
Waterschap Noorderzijlvest
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.