Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2240222
Titel Kennisblad veldwerkplaats : herstel grondwatergevoede venen
toon extra info.
Cora de Leeuw
Auteur(s) Leeuw, C. de
Uitgever Driebergen : VBNE
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 4 p
Online full text
Publicatie type Brochure
Taal Nederlands
Toelichting Lange tijd kwamen grondwatergevoede venen veel voor op de hogere zandgronden. Ze bestonden uit Kleine en Grote zeggenvegetaties met kenmerkende slaapmossen en bijbehorende andere plantensoorten. Vanaf de Middeleeuwen zijn deze venen ontwaterd, bemest en als hooiland in gebruik genomen. Het veen is verdroogd en veraard. Velden literatuurstudie toont aan dat herstel van deze laagvenen begint met totale vernatting, waarbij de waterspiegel ook in de zomer tot aan het maaiveld moet staan. Daarna zijn herstelmogelijkheden vooral afhankelijk van de chemie van het water en het veen en het al dan niet maaien van de vegetatie. Het gaat hierbij om gebieden met het habitattype Overgangsen trilvenen (H7140) en natuurdoeltype N06.02 (Trilveen) en N10.01 (Nat schraalland). Een vegetatie van ongestoorde venen is door de verstoorde en voedselrijke situatie echter niet gemakkelijk terug te krijgen. Maaien helpt tegen de verrijking, maar verstoort ook de microtopografie, die pas na decennia is opgebouwd. In deze veldwerkplaats is deze problematiek besproken. Ook is op twee locaties in het beekdal van de Drentsche Aa gekeken naar de uitvoering van herstelmaatregelen en de verschillende kanten van het maaibeheer.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.