Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2240228
Titel Stadsdijken Zwolle : milieueffectrapportage fase 1 - verkenning
toon extra info.
W. Soepboer, P.C. de Weerd, C. Koot, P.A. Feij
Auteur(s) Soepboer, W. ; Weerd, P.C. de ; Koot, C. ; Feij, P.A.
Uitgever Deventer : Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 352 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De veiligheidsopgave voor de Stadsdijken Zwolle is opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In het HWBP wordt gewerkt volgens een aanpak met een verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase. Het voorliggende milieueffectrapport (MER) brengt de milieueffecten in beeld van verschillende alternatieven voor het verbeteren van de hoogwaterveiligheid van de Stadsdijken Zwolle. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta gebruikt dit MER fase 1 samen met andere informatie over techniek en kosten om een onderbouwde keuze te maken voor één alternatief. Het zogeheten voorkeursalternatief moet de gebieden die achter de dijk liggen ook in de toekomst voldoende beschermen tegen overstromingen rekening houdend met de impact op de omgeving en de kosten voor de samenleving. Deze samenvatting brengt kort het proces en de conclusie van de milieueffectbeoordeling tijdens de verkenningsfase in beeld.
Betrokken instanties Waterschap Drents Overijsselse Delta
Witteveen+Bos
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.