Login

Hydrotheek

Record nummer 2240228
Titel Stadsdijken Zwolle : milieueffectrapportage fase 1 - verkenning
toon extra info.
W. Soepboer, P.C. de Weerd, C. Koot, P.A. Feij
Auteur(s) Soepboer, W. ; Weerd, P.C. de ; Koot, C. ; Feij, P.A.
Uitgever Deventer : Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 352 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De veiligheidsopgave voor de Stadsdijken Zwolle is opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In het HWBP wordt gewerkt volgens een aanpak met een verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase. Het voorliggende milieueffectrapport (MER) brengt de milieueffecten in beeld van verschillende alternatieven voor het verbeteren van de hoogwaterveiligheid van de Stadsdijken Zwolle. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta gebruikt dit MER fase 1 samen met andere informatie over techniek en kosten om een onderbouwde keuze te maken voor één alternatief. Het zogeheten voorkeursalternatief moet de gebieden die achter de dijk liggen ook in de toekomst voldoende beschermen tegen overstromingen rekening houdend met de impact op de omgeving en de kosten voor de samenleving. Deze samenvatting brengt kort het proces en de conclusie van de milieueffectbeoordeling tijdens de verkenningsfase in beeld.
Betrokken instanties Waterschap Drents Overijsselse Delta
Witteveen+Bos
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.