Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2240972
Titel De staat van ons water : rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2017
toon extra info.
tekstredactie Gerard Haverkamp
Auteur(s) Haverkamp, Gerard (redaktor)
Uitgever Den Haag : Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 112 pages) illustrations
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Deze rapportage – De Staat van Ons Water – gaat over de uitvoering van het Nationaal Waterplan, het Bestuursakkoord Water 2011, de Beleidsnota Drinkwater, de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn Overstromingsrisico's en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Als verantwoordelijk bewindspersoon rapporteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar in mei aan de Tweede Kamer over de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid. Er wordt in principe over 2017 gerapporteerd, tenzij het voor de volledigheid wenselijk is om ook iets over eerdere jaren of ontwikkelingen van begin 2018 te melden.
Betrokken instanties Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Interprovinciaal Overleg (IPO)
Unie van Waterschappen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.