Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2241483
Titel Zandwinning Noordzee 2018-2027 : nadere verdieping effecten Natura 2000
toon extra info.
Reinoud Kleijberg, Marcel J.C. Rozemeijer, Jan Tjalling van der Wal
Auteur(s) Kleijberg, Reinoud ; Rozemeijer, Marcel J.C. ; Wal, Jan Tjalling van der
Uitgever Arnhem : Arcadis Nederland
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 152 pages) illustrations
Annotatie(s) Project number: C05062.000244
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Dit rapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de afbakening van de nadere verdieping en de werkwijze die daarbij gevolgd is. In hoofdstuk 3 is een uitgebreide analyse opgenomen van de wijze waarop de natuurlijke systemen in de Noordzee en Waddenzee functioneren. De systeemanalyse gaat specifiek in op de ontwikkeling van populaties van schelpdieren etende vogelsoorten, waarvoor in de verschillende Natura 2000-gebieden instandhoudingsdoelen gelden. Daarnaast zijn data uit meetnetten geanalyseerd om de beschikbaarheid van voedsel in de vorm van schelpdieren voor deze vogelsoorten te evalueren voor de periode 2002- 2016. Daarbij is onderzocht welke systeemfactoren bepalend zijn voor de ontwikkeling van schelpdierbestanden in beide gebieden, en welke rol (vertroebeling als gevolg van) zandwinning daarbij gespeeld heeft in de afgelopen decennia. Centrale vraag hierbij is of de zandwinning in de afgelopen 10 jaar geleid heeft tot beperking van voedsel voor schelpdieren etende vogelsoorten. In hoofdstuk 4 is een beschrijving gegeven van de verwachte effecten van zandwinning in de komende periode 2018-2027. De modelberekeningen die gemaakt zijn door Deltares, en de effectbeschrijvingen in de MER’s worden hierbij beoordeeld in het licht van de inzichten die in de systeemanalyse zijn verkregen. Vervolgens is uitgewerkt of de zandwinning in de komende periode zal leiden tot (cumulatieve) effecten op de habitattypen en soorten waarvoor in de Natura 2000-gebieden instandhoudingsdoelen gelden. Hoofdstuk 5 geeft tenslotte een overzicht van de conclusies van deze nadere analyse en doet aanbevelingen voor verder onderzoek en monitoring.
Betrokken instanties WUR
ARCADIS NV
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.