Login

Hydrotheek

Record nummer 2241524
Titel Negatieve drukken in open snelfilters
toon extra info.
H. Leeflang
Auteur(s) Leeflang, H.
Uitgever Den Haag : KIWA
Jaar van uitgave 1956
Pagina's 16 p
Titel van reeks Mededeling (1)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Onder het optreden van negatieve druk in een open snelfilter wordt het verschijnsel verstaan, dat plaatselijk in het filterbed een druk heerst die kleiner is dan de atmosferische. Omtrent de toelaatbaarheid van deze toestand lopen de meningen uiteen. Sommige beheerders van filterinstallaties staan afwijzend tegenover de toelaatbaarheid van negatieve druk in een snelfilter. Hun bezwaren berusten op de overweging, dat water, dat bij atmosferische druk verzadigd is aan zuurstof en stikstof, bij een lagere druk oververzadigd zal zijn. Ter plaatse van de negatieve druk bestaat dus het gevaar van afzetting van gasbellen in het filterbed, waardoor de weerstand van het filter zal toenemen en de gelijkmatigheid van de filtratie wordt verstoord. Teneinde het optreden van negatieve drukken te voor- komen, geldt de regel, dat de maximale weerstand van het filter, gemeten in cm wk, niet groter mag zijn dan de hoogte van de waterlaag, die boven het filterbed staat. In deze regel zit een grote mate van veiligheid, omdat, zoals hieronder zal blijken, negatieve drukken eerst optreden nadat de bovengenoemde weerstand reeds belangrijkis overtroffen. Tegenover deze opvatting staat de omstandigheid, dat bij moderne snelfilters met lage bovenwaterstand, zoals O.a. in Duitsland veelvuldig worden gebruikt, de maximaal toegelaten weerstand van het filter in het algemeen zo hoog wordt gesteld, dat negatieve drukken daarbij onvermijdelijk zijn. Indien men navraagt of van deze negatieve drukken ooit hinder werd ondervonden, luidt het antwoord steeds ontkennend. Deze controverse gaf aanleiding tot een nader onderzoek naar de toelaatbaarheid van negatieve druk in een snelfilter.
Betrokken instanties KWR, Watercycle Research Institute
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.