Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2241771
Titel Werking van ozon t.a.v. kleur, smaak en organische stoffen
toon extra info.
A.P. Meijers
Auteur(s) Meijers, A.P.
Uitgever Rijswijk : KIWA
Jaar van uitgave 1975
Pagina's 51 p
Titel van reeks Mededeling (37)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Ozonisatie kan alleen bij betrekkelijk lage aanvangswaarden van de kleur, de smaak en het organische stofgehalte leiden tot een ten opzichte van de normen gewenste kwaliteit drinkwater. Voor de verwijdering van kleur en smaak uit sterk verontreinigd oppervlaktewater kan ozon in combinatie met andere processen een aantrekkelijke reductie geven (respectievelijk 60 en 75% door ozon). Tevoren is dan veelal infiltratie of coagulatie nodig en na de ozonisatie koolfiltratie. Het organische stofgehalte wordt door ozon maar in geringe mate verlaagd (10% van de TOC). In vele van de onderzochte gevallen lijkt een dosis van 2 2,5 mg/l ozon aan het maximaal te behalen effect te voldoen. Bij de reductie van kleur bij grondwater uit Ameland is evenwel gebleken, dat er aanwijzingen zijn dat een dosis van 5 mg/l ozon optimaal is. Voor andere watersoorten dient de optimale dosis nog nagegaan te worden. Ozon kan zowel volledige als partiële omzetting van een deel van de organische stoffen bewerkstelligen. Met behulp van TOC en COD gegevens zijn hieromtrent uitspraken te doen voor de verschillende watersoorten. Daar COD gegevens ontbraken konden met behulp van TOC en permanganaatverbruiken slechts globale voorspellingen gedaan worden over de inwerking van ozon op de organische stoffen. In deze mededeling zijn geen gegevens verwerkt over de verwijdering van organische microverontreinigingen en bacteriën en virussen. Op deze problematiek is in hoofdstuk 6 kort ingegaan, waaruit blijkt dat voor deze toepassingen wellicht hogere ozondoseringen nodig zijn.
Betrokken instanties KWR, Watercycle Research Institute
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.