Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2241996
Titel Bodemverdichting in Vlaanderen : gevolgen van bodemverdichting op het watertransport door een bodem
toon extra info.
Frank van der Bolt, Wim Cornelis, Jan de Pue, Rob Hendriks, Jan van den Akker, Harry Massop, Ingeborg Joris, Jef Dams, Johan Vos
Auteur(s) Bolt, Frank van der ; Cornelis, Wim ; Pue, Jan de ; Hendriks, Rob ; Akker, Jan van den ; Massop, Harry ; Joris, Ingeborg ; Dams, Jef ; Vos, Johan
Uitgever Wageningen : Wageningen Environmental Research
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 1 online resource (PDF, 143 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Environmental Research rapport (ISSN 1566-7197 ; 2725)
Annotatie(s) Project number 5240727-01
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting (Engels) De gevolgen van bodemverdichting op het watertransport door een bodem zijn verkend. Een bodemfysische database is gecreëerd door naast historische metingen nieuwe metingen te verzamelen op verdichte percelen. Dat is gebeurd door op 26 percelen op 2 plekken op 3 diepten ongestoorde monsters te nemen en de bodemfysische eigenschappen te bepalen. Op 6 percelen zijn continue hydrologische metingen verricht van bodemvocht op 3 diepten en grondwaterstanden. De laatste metingen zijn gebruikt om te toetsen of het model SWAP met de gemeten bodemfysische eigenschappen in staat is het watertransport in het perceel te beschrijven. Met SWAP zijn voor 5 Vlaamse stroomgebiedjes de effecten van bodemverdichting verkend voor klimaatscenario’s door de verdichte en niet-verdichte toestand te vergelijken. De met de pedotransferfuncties en nieuwe data berekende effecten van verdere verdichting op de waterhuishouding blijken globaal gezien beperkt te zijn. Dit neemt niet weg dat de lokale effecten mogelijk aanzienlijk kunnen zijn, gelet op de grote variatie in bodemverdichting die binnen de percelen werd opgemeten. De verschillen tussen de verdichte en niet-verdichte situatie in stroomgebieden zijn beperkt. Klimaatscenario’s leiden op verdichte bodems tot meer oppervlakkige afstroming en meer droogtegevoeligheid
Betrokken instanties WUR
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.