Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2242575
Titel Ruimte voor de rivier : archeologische monumentenzorg langs de grote rivieren ; 2000-2015
toon extra info.
Nico W. Willemse ; met medewerking van Erik Verhelst
Auteur(s) Willemse, Nico W. ; Verhelst, E. M. P. (contributor) ; Heunks, E. (editor) ; Rijkswaterstaat., Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed., RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp
Uitgever Utrecht : Rijkswaterstaat
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 1 online resource (PDF, 415 pagina's) illustraties
Annotatie(s) Met samenvatting in het Engels  toon alle annotatie(s)
Met literatuuropgave
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De afgelopen vijftien jaar is gestaag gewerkt aan het vergroten van de waterveiligheid in het Nederlandse rivierengebied. Met het programma Ruimte voor de Rivier is ruim 12.000 hectare aan rivierverruimende maatregelen uitgevoerd, zowel buitendijks als binnendijks. Dat is een enorme ingreep geweest waarbij vele partijen betrokken waren. Inherent aan de meeste maatregelen was grootschalig grondverzet met als reëel risico dat er zowel boven als onder de grond cultureel erfgoed zou moeten wijken. Over de wijze waarop met het ondergrondse erfgoed is omgegaan, leest u meer in dit samenvattende overzicht. Daarbij ligt de nadruk op monumentenzorg en het archeologisch vooronderzoek en níet op de resultaten van opgravingen, simpelweg omdat in het ‘vooronderzoek’ verreweg de meeste energie is gestoken. Het programma Ruimte voor de Rivier loopt af en de vele actoren die hier bij betrokken zijn raken langzaam uit beeld. Daarom is het goed om nu stil te staan bij de resultaten, zodat we daaruit lering kunnen trekken voor de toekomstige koers voor archeologische monumentenzorg bij grootschalige ruimtelijke opgaven. Hoe zijn we met cultuurhistorie en archeologie omgegaan in de RvdR-projecten en hoe heeft dit uitgewerkt? Wat weten we inmiddels meer over de archeologie langs de grote rivieren? Het antwoord op deze vragen en meer vindt u in deze publicatie. De basis hiervoor vormen de meer dan 250 onderzoeksrapporten die vanwege de ‘archeologische monumentenzorg’ binnen het programma Ruimte voor de Rivier zijn verschenen.
Betrokken instanties Rijkswaterstaat RWS
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.