Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2242604
Titel Recente watervogeltellingen van het Markermeer 2015-2016 : synergie en overzicht
toon extra info.
Stef van Rijn, Mennobart van Eerden & Mervyn Roos
Auteur(s) Rijn, S. van ; Eerden, M. van ; Roos, M.
Uitgever Culemborg : Delta Milieu
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 39 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Dit rapport bevat een eerste beschrijving van de recente ontwikkelingen van watervogelpopulaties van Markermeer in IJmeer. Het geeft een beschrijving van het huidige functioneren in ecologisch opzicht, tegen de achtergrond van een langere reeks van jaren. De huidige watervogelstand wordt daarbij afgezet tegen de ontwikkelingen in recente seizoenen zodat inzicht ontstaat hoe het momenteel gesteld is met de natuurwaarden en de instandhoudingsdoelen. Dit inzicht laat zien of de aantallen vogels uit seizoen 2015-16 duiden op een verdere afname, stabilisatie of op herstel. Vergelijkingen van trends in één seizoen geven indicaties in welke richting de ontwikkelingen gaan. Het is niet mogelijk om aan die indicaties conclusies te verbinden, de vergelijkingen zijn bedoeld om de richting te duiden en de beschikbare informatie tijdig te delen. Uiteindelijk na een reeks van jaren is de hamvraag natuurlijk of de getroffen en nog te treffen natuurherstelmaatregelen al dan niet een positieve impuls aan natuurwaarden en instandhoudingsdoelen geven.
Betrokken instanties Rijkswaterstaat RWS
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.