Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2242608
Titel Kritische benthische soorten in de Waal : onderzoek naar het voorkomen van larvale rivier- en zeeprik, rivierrombout en volwassen najaden
toon extra info.
M. Dorenbosch, N. van Kessel, F. Collas
Auteur(s) Dorenbosch, M. ; Kessel, N. van ; Collas, F.
Uitgever Culemborg : Bureau Waardenburg
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 46 p
Titel van reeks Rapport (18-038)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Om een beter beeld te schetsen in hoeverre larven van rivierprik en rivierrombout en najaden (tweekleppigen schelpdieren behorende tot de familie Unionidae) gebruik maken van habitats in de Waal, is in 2017 een verspreidingsonderzoek uitgevoerd. Zowel rivier- en zeeprik en rivierrombout zijn opgenomen op de Habitatrichtlijn. Beide priksoorten zijn doelsoorten voor het Natura 2000 gebied Rijntakken (waarvan de Waal onderdeel uitmaakt). Najaden kwamen tot begin 20e eeuw algemeen voor in de Rijntakken (inclusief de Bataafse stroommossel, die is opgenomen in bijlage 2 en 4 van de Habitatrichtlijn) maar zijn medio 20e eeuw vrijwel uitgestorven ten gevolge van watervervuiling. Tegenwoordig worden najaden weer in meer of mindere mate in de Nederlandse rivieren aangetroffen. Zowel larven van rivierprik- en rombout als najaden vormen kritische benthische soorten die een belangrijke graadmeter vormen voor de habitatkwaliteit van het rivierecosysteem in de Rijntakken. Behalve deze soorten, bestaat ook het vermoeden dat larven of juveniele zeeprikken gebruik maken van de Rijntakken, deze soort is daarmee ook onderwerp van dit onderzoek. De Waal staat in het onderzoek model voor het Natura 2000 gebied Rijntakken. Het onderzoek moet inzicht geven in welke mate de doelsoorten voorkomen in de reguliere oeverzones van de Waal (kribvakken) in vergelijking met locaties waar (natuur)herstelmaatregelen zijn uitgevoerd, zoals neven- en oevergeulen.
Betrokken instanties Bureau Waardenburg b.v.
Provincie Gelderland
Rijkswaterstaat RWS
Radboud Universiteit
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.