Login

Hydrotheek

Record nummer 2242617
Titel Grondverzet in Ruimte voor de Rivier tijdens de uitvoeringsfase : kosten- en risicobeheersing: lessons learned
Uitgever Utrecht : Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 65 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In opdracht van de directie van het Programma Ruimte voor de Rivier (RvR) heeft het kenniscluster Grond een evaluatie uitgevoerd van de risico’s van grondverzet, en met name die welke verband hielden met de kwaliteit van de vrijkomende grond. Aanleiding hiertoe waren de vele ervaringen die tijdens de uitvoering van het programma Ruimte voor de Rivier zijn opgedaan wat betreft deze risico’s. Door deze ervaringen te bundelen komen ze ter beschikking van een breder publiek die daaruit lessen kunnen leren. In het voorjaar van 2013 is een rapport gereedgekomen waarin is ingegaan op de periode tot en met 2012 (fase 1). In dat rapport ligt de focus op de planfase van de RvR-projecten. Het voorliggende rapport (fase 2) is geschreven als een aanvulling op het rapport van fase 1. Het rapport is vooral opgesteld om ervaringen te delen met collega’s van Rijkswaterstaat, maar de doelgroep beperkt zich niet tot de eigen organisatie. Ook organisaties zoals waterschappen, consultancy- en ingenieursbureaus en aannemers die in aanraking komen met grondverzet in het algemeen en meer specifiek over risico’s inzake het bestemmen van vrijkomende materialen kunnen hun voordeel doen met de inhoud van dit rapport. Het is de bedoeling om nog een fase 3 evaluatie uit te voeren, waarin een verdiepingsslag wordt uitgevoerd en de meningen van enkele partijen worden gepeild: opdrachtgevers, opdrachtnemers en beleidsmakers. Het doel is om te verkennen hoe we de beheersing van grondverzet risico’s in contractvorming en uitvoering beter kunnen organiseren en wat voor instrumenten en afspraken we daarvoor nodig hebben.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.