Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2242617
Titel Grondverzet in Ruimte voor de Rivier tijdens de uitvoeringsfase : kosten- en risicobeheersing: lessons learned
Uitgever Utrecht : Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 65 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In opdracht van de directie van het Programma Ruimte voor de Rivier (RvR) heeft het kenniscluster Grond een evaluatie uitgevoerd van de risico’s van grondverzet, en met name die welke verband hielden met de kwaliteit van de vrijkomende grond. Aanleiding hiertoe waren de vele ervaringen die tijdens de uitvoering van het programma Ruimte voor de Rivier zijn opgedaan wat betreft deze risico’s. Door deze ervaringen te bundelen komen ze ter beschikking van een breder publiek die daaruit lessen kunnen leren. In het voorjaar van 2013 is een rapport gereedgekomen waarin is ingegaan op de periode tot en met 2012 (fase 1). In dat rapport ligt de focus op de planfase van de RvR-projecten. Het voorliggende rapport (fase 2) is geschreven als een aanvulling op het rapport van fase 1. Het rapport is vooral opgesteld om ervaringen te delen met collega’s van Rijkswaterstaat, maar de doelgroep beperkt zich niet tot de eigen organisatie. Ook organisaties zoals waterschappen, consultancy- en ingenieursbureaus en aannemers die in aanraking komen met grondverzet in het algemeen en meer specifiek over risico’s inzake het bestemmen van vrijkomende materialen kunnen hun voordeel doen met de inhoud van dit rapport. Het is de bedoeling om nog een fase 3 evaluatie uit te voeren, waarin een verdiepingsslag wordt uitgevoerd en de meningen van enkele partijen worden gepeild: opdrachtgevers, opdrachtnemers en beleidsmakers. Het doel is om te verkennen hoe we de beheersing van grondverzet risico’s in contractvorming en uitvoering beter kunnen organiseren en wat voor instrumenten en afspraken we daarvoor nodig hebben.
Betrokken instanties Rijkswaterstaat RWS
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.