Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2242622
Titel Peelvenen : gebiedsvisie Leegveld
Uitgever [S.l.] : Waterschap Aa en Maas
Jaar van uitgave [2017]
Pagina's 60 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Op de grens van Noord-Brabant en Limburg ligt het natuurgebied de Deurnsche Peel. Het weidse en waterrijke gebied is een restant van wat ooit een uitgestrekt hoogveenmoeras was. Naarmate er meer mensen in het gebied leefden, werd de winning van turf bepalend voor het karakter. Dit liep door tot in de 20ste eeuw toen het veen grotendeels was afgestoken. Gelijktijdig en daaropvolgend zijn grote delen van de regio ontgonnen en ontwaterd ten behoeve van de landbouw. Als gevolg zakte de regionale grondwaterspiegel. Wat rest is toch een natuurgebied van internationale klasse, rijk aan allerlei soorten planten en dieren. Daarom is de Deurnsche Peel opgenomen binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB), maar ook op Europees niveau beschermd en aangewezen als Natura 2000-gebied. Dat zijn gebieden die deel uitmaken van een Europees netwerk van natuurgebieden, die belangrijk zijn om speciale leefgebieden en planten en dieren te beschermen. De echte veenvorming in het gebied is nu grotendeels verdwenen als gevolg van onder andere verdroging, lage grondwaterstanden en grote peilfluctuaties. Daarnaast wordt het gebied overbelast door te hoge stikstofdeposities uit de landbouw, verkeer en industrie. Hierdoor kunnen allerlei andere planten, zoals Pijpenstrootje en Berk het hoogveen verdringen. De soorten en vegetatietypen die gebonden zijn aan het hoogveenlandschap zullen daarmee verdwijnen. Bovendien stoten verdroogde hoogveengebieden veel broeikasgassen zoals CO2 uit. Binnen Nederland komt het hoogveenlandschap nog op een beperkte schaal voor. Ook elders in Europa staat dit hoogveenlandschap onder druk. Uit de ontwikkelingen in het gebied en uit onderzoeken blijkt dat hoogveengebieden weer hersteld kunnen worden. Dat is dan ook de kernopgave van Natuurnetwerk Brabant en Natura 2000 in de Deurnsche Peel. Daarnaast is de programmatische aanpak stikstof (PAS) erop gericht om de hoeveelheid stikstof in het gebied te verminderen, het natuurgebied te versterken en de economie te ontwikkelen. Samen met de omgeving is deze visie voor het gebied Leegveld ontwikkeld, waarbij naast de natuurontwikkeling ook ruimte bestaat voor andere ontwikkelingen zoals landbouw, recreatie en cultuurhistorie. De gebiedsvisie Leegveld bestaat uit een samenvatting van eerdere visies en is op bepaalde punten geactualiseerd.
Betrokken instanties Waterschap Aa en Maas
Provincie Noord-Holland
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.