Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2242971
Titel Ecologische sleutelfactor organische belasting : hoofdrapport
toon extra info.
auteurs Hein Tanis, Marieke Fennema, Bob Brederveld, Nico Jaarsma, Martin Droog, Hans Aalderink, Jeroen Langeveld
Auteur(s) Tanis, Hans ; Fennema, Marieke ; Brederveld, Bob ; Jaarsma, Nico ; Droog, Martin ; Aalderink, Hans ; Langeveld, Jeroen
Uitgever Amersfoort : Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 44 pages) illustrations
Titel van reeks STOWA (2018-27)
ISBN 9789057737954; 9057737957
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse.Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalenvan realistische waterkwaliteitsdoelen en het vaststellen van effectieve maatregelen. De ecologische sleutelfactororganische belasting is gericht op het analyseren of voor ‘stilstaande wateren’ organische belasting door bijvoorbeeldbladval, eenden voeren, of riooloverstortingen een belemmering vormt voor het ecologisch functioneren vanhet watersysteem. De methode is toepasbaar voor sloten, grachten, singels, kanalen en ondiepe meren en plassen.Wanneer deze ecologische sleutelfactor ‘op rood’ staat, vormt dit lokaal vaak het belangrijkste probleem.
Betrokken instanties Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
Witteveen+Bos
Deltares
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.