Login

Hydrotheek

Record nummer 2243326
Titel Monitoring getijdenturbines Oosterscheldekering : jaarrapportage 2017
toon extra info.
redactie: Mardik Leopold & Michaela Scholl
Auteur(s) Leopold, Mardik (editor) ; Scholl, Michaela (editor)
Uitgever Den Helder : Wageningen Marine Research
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 49 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Marine Research rapport (C036/18)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In 2015 heeft Tocardo met een consortium van bedrijven een getijdencentrale gerealiseerd in de zuidelijke doorstroomopeningen van de Oosterschelde-stormvloedkering, die in december van dat jaar in gebruik is genomen. Het project Oosterschelde Tidal Power (OTP) waarvan hier verslag wordt gedaan, kent meerdere doelstellingen: de doorontwikkeling van de toegepaste technologie en het bereiken van een aanzienlijke kostenreductie. Een belangrijk onderdeel van het project is het monitoren van mogelijke omgevingseffecten op de door de vergunningverlener relevant geachte natuurwaarden in de Oosterschelde en de aangrenzende Voordelta. Het monitoringproject is zo opgezet dat daarmee niet alleen invulling wordt gegeven aan de vereisten vanuit de vergunning ex. Natuurwet maar ook aan een breed vorm gegeven stakeholderproces. De aspecten die worden gemonitord zijn: effecten op de stroming en verandering in stroombeeld, vermindering getijdeamplitude en invloed op zandhonger (gevolg: afname intergetijdenareaal), aantalsontwikkeling van zeehonden en bruinvissen in het gebied, en mogelijkerwijs optredende directe effecten op deze dieren zoals barrièrewerking of aanvaringen met turbines. Voor dit rapport is geen nieuw veldwerk gedaan; de analyses zijn gebaseerd op beschikbare data.
Betrokken instanties WUR
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.