Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2243716
Titel artikel Roadmap voor herstel Weerribben-Wieden : effecten laag-dynamisch water- en natuurbeheer: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap
Auteur(s) Cusell, C. ; Haan, B. de ; Kooijman, G. ; Dijk, G. van ; Diggelen, J.M.H. van ; Kooijman, A.M.
Tijdschrifttitel Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde
Deel(Jaar)Nummer (2018)2
Paginering 110 - 117
Online full text
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting Nationaal Park Weerribben-Wieden – een biodiversiteitshotspot – is qua omvang en ecologische kwaliteit het belangrijkste laagveengebied in Nederland. Verschillende habitattypen uit de verlandingsreeks (zie Kooijman et al., dit nummer) staan echter ook hier (sterk) onder druk door te hoge nutriëntenaanvoer, onvoldoende basenaanvoer, atmosferische stikstofdepositie en afnemende openheid. Dit artikel gaat dieper in op deze problemen en op de effectiviteit van de verschillende beheer- en inrichtingsmaatregelen die zijn toegepast in het park.
Betrokken instanties Witteveen+Bos
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer (SBB)
Radboud Universiteit
Universiteit van Amsterdam
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.