Login

Hydrotheek

Record nummer 2243784
Titel Alternatieven voor plaggen van natte heide : effecten op middellange termijn
toon extra info.
samenstelling: Michiel Wallis de Vries, Kim Huskens, Joost Vogels, Remco Versluijs, Marten Geertsma, Jan Kuper, Stichting Roos Loeb, Emiel Brouwer, Roland Bobbink
Auteur(s) Wallis de Vries, Michiel (compiler) ; Huskens, Kim (compiler) ; Vogels, Joost (compiler) ; Versluijs, Remco (compiler) ; Geertsma, Marten (compiler) ; Kuper, Jan (compiler) ; Loeb, Roos (compiler) ; Brouwer, Emiel (compiler) ; Bobbink, Roland (compiler)
Uitgever Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 109 pages) + 20 appendices illustrations
Titel van reeks Rapport / Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (nr. 2018/OBN221-NZ)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Herstel van de habitatkwaliteit van natte heide is zowel nationaal als op Europees niveau een belangrijke opgave. Dit vergt behalve hydrologisch herstel ook een zorgvuldige afweging tussen verschillende maatregelen voor vegetatiebeheer en herstel van buffercapaciteit. Plaggen is daarbij een reguliere maatregel om vergrassing met Pijpenstrootje te doorbreken. Vanwege de ingrijpende invloed van plaggen op bodem, vegetatie en fauna zijn in dit onderzoek chopperen en drukbegrazing als mogelijke alternatieven onderzocht. Daarbij is ook de invloed van bekalking onderzocht als aanvullende maatregel. Bekalking is als maatregel onderzocht om de reeds aanwezige verzuring tegen te gaan, maar ook als maatregel tegen de tijdelijke ammoniumpiek die direct na plaggen in zure heide optreedt en ertoe kan leiden dat kenmerkende soorten zich slecht weer kunnen vestigen. Voor het verkrijgen van een beter inzicht in de werking van drukbegrazing en chopperen als alternatieven voor plaggen is experimenteel onderzoek opgezet met metingen vóór en na uitvoering.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.